FNV STEM MEE

Op dinsdag 16 augustus hebben we lange periode van gesprekken eindelijk een onderhandelings-resultaat bereikt over een nieuwe cao Weefselkweek. Dit resultaat leggen we positief aan jullie. Het waren intensieve gesprekken met de werkgeversdelegatie Plantum, maar met behulp van onze adviseur van Basis & Beleid zijn we eindelijk tot een oplossing kunnen komen. De kern van het onderhandelingsresultaat is dat de cao Weefselkweek blijft bestaan. Deze nieuwe cao kent een cao looptijd van 1 oktober 2022 en kent een looptijd heeft van 5 jaar en derhalve van rechtswege eindigt op 30 september 2027. In hoofdlijnen is de cao Glastuinbouw het uitgangspunt, waaronder de loonontwikkeling en het functiegebouw met het daarbij behorende loongebouw. Verder zijn er nog een aantal verbeteringen die jullie ten goede komt, maar er zijn ook een aantal minpunten. Wij hebben namens jullie verschillende keuzes gemaakt en daarmee volgens ons de juiste balans kunnen vinden. Nu is het aan jullie om je stem hierover uit te brengen. Dat kan zowel digitaal, maar ook schriftelijk tijdens de informatiesessies bij jullie op locatie zijn. Wij zullen 3 bijeenkomsten organiseren, waaronder bij P+S Plantlab, Vitroplus. Via de interne bedrijfskanalen zullen de tijdstippen van deze bijeenkomsten bekend gemaakt. Daarnaast zullen we 1 digitale vergadering organiseren, waarbij iedereen van harte welkom is om deze bij te wonen. Via deze link kan je stem uitbrengen: