FNV STEM MEE

Stem over het eindbod werkgever CAO Glastuinbouw!

De FNV is blij dat er een eindbod ligt voor een nieuwe cao voor de werknemers in de glastuinbouw. Zij krijgen dit jaar een loonsverhoging van 5,5% en eenmalig € 500. De cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Het loon van de mensen in de kassen gaat met 3% omhoog per 1 januari en met nog eens 2,5% per 1 oktober 2022. Er moet nog worden gestemd door leden over het eindbod voordat het definitief is. Wij leggen het eindbod neutraal aan je voor. We zijn namelijk gematigd positief over het eindbod. Dit resultaat was het hoogst haalbare op dit moment. De looptijd van de cao is te lang; hierdoor is de loonsverhoging over de gehele looptijd beperkt. Het eindaanbod bevat ook een aantal positieve punten zoals het opheffen van het loongebouw A en een nieuw toeslagenmodel onregelmatige uren. Stem je mee?

Verschillen tussen werknemers weg
Naast het extra salaris heeft de FNV met de werkgevers afspraken gemaakt over het vervallen van het loongebouw; een wens die al jaren op het lijstje van de vakbond stond. Hierdoor verdwijnen de verschillen tussen medewerkers die langer in dienst zijn en mensen die later in dienst zijn gekomen.

Niet zonder slag of stoot
Het eindbod is er niet zonder slag of stoot gekomen. In 2020 strandden de onderhandelingen, omdat de werkgevers een akkoord dat er lag toch niet wilden goedkeuren. Afgelopen december zijn de gesprekken weer hervat.

Toekomst
Dit eindbod geeft een basis voor de volgende cao-onderhandeling waar wij samen met alle werknemers in de sector agrarisch groen willen komen tot een cao die recht doet aan alle werknemers in deze sector.


 Eindbod cao Glastuinbouw