FNV STEM MEE

Op maandag 12 juli hebben wij na bijna 14 uur onderhandelen een onderhandelings-resultaat bereikt over een nieuwe cao Tuinzaadbedrijven. We kijken met gemengde gevoelens terug naar het bereikte resultaat, omdat wij niet alles hebben kunnen bereiken. Het resultaat hebben wij op maandag 19 juli eerst met de gezamenlijke kaderleden van CNV Vakmensen, FNV en de Unie besproken. Ook onze kaderleden zijn enigszins teleurgesteld en met name over het loonbod dat lager uitkomt dan onze ondergrens qua loonsverhoging van 2,75% per jaar. Daarnaast hebben we te weinig concrete afspraken kunnen maken over duurzame inzetbaarheid, waaronder een RVU regeling of een concrete verlofspaarregeling. Alles overziend zijn wij wel eensgezind om dit onderhandelingsresultaat neutraal voor te leggen aan onze leden. Het is nu aan jullie om je stem uit te brengen over dit onderhandelingsresultaat. Indien de meerderheid van onze leden dit afstemmen dan gaan wij er ook vanuit dat wij op jullie steun kunnen rekenen. Samen staan we sterk!

 Resultaat cao Tuinzaadbedrijven