FNV STEM MEE

De afgelopen maanden hebben wij samen met RFH en de OR, in een co-creatietraject, gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe regeling voor de medewerkers die thuis kunnen werken, de WERK-regeling (Werkplek- En ReisKosten-regeling). Dit is een regeling voor de medewerkers met een niet-plaats- en tijdgebonden functie (NPT-functie). De WERK-regeling past in de huidige tijd waarin veel wordt thuisgewerkt en is gelijk voor alle medewerkers die hiervoor in aanmerking komen. Wij hebben op constructie wijze de juiste balans gevonden tussen de fiscale mogelijkheden en onze uitgangspunten die wij tijdens dit proces aan tafel hebben besproken. Wij leggen dit onderhandelingsresultaat positief voor aan onze leden. Je kan je stem uitbrengen tot donderdag 31 december 2020.


 onderhandelingsresultaat (thuis) werkregeling